Σιφώνια Blog

Κάντε κλικ στα σημεία με τα νούμερα για περισσότερες πληροφορίες

Σιφώνια Blog
Σιφώνια Μπάνιου / ΝτουζιέραςΣιφώνια βαρέως τύπουΣιφώνια ΥπογείουΣιφώνια και απορροές για εξωτερική εγκατάσταση

Σιφώνια Μπάνιου / Ντουζιέρας

Γραμμικό σιφώνι ντουζιέρας Linearis Compact

Τα σιφώνια μπάνιου χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια. Σε πολλές εφαρμογές τα σιφώνια μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στο χώρο της ντουζιέρας.

Σιφώνια βαρέως τύπου

Σιφώνι Ecoguss, Με Πρεσαριστή Φλάντζα Στεγάνωσης

Τα σιφώνια βαρέως τύπου χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τοποθετούνται εντός της πλάκας δαπέδου όπου απαιτείται αυξημένη πυροπροστασία και ηχομόνωση.

Σιφώνια Υπογείου

Τα σιφώνια υπογείου εφαρμόζονται για να αποχετεύουν τα χαμηλότερα επίπεδα των κτιρίων.
Υπάρχει η δυνατότητα να περιλαμβάνουν ενσωματωμένα κλαπέ αντεπιστροφής.

Σιφώνια και απορροές για εξωτερική εγκατάσταση

Σιφώνια κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά διαθέσιμα για εγκατάσταση σε δώματα, μπαλκόνια, χώρους στάθμευσης και προαύλια.