Αντλητικά Συστήματα

[ssba-buttons]

Αντλίες & Αντλητικά Συστήματα

Όταν ένα πλυντήριο ρούχων, ντους ή τουαλέτα βρίσκεται στο υπόγειο, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη πώς θα αποχετευτούν τα λύματα. Συνήθως η αποχέτευση στο υπόγειο είναι κάτω από το επίπεδο επιστρεφόμενων υδάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα λύματα δεν μπορούν να ρέουν με φυσική κλίση προς την κεντρική αποχέτευση, όπως συμβαίνει σε ένα σύστημα βαρύτητας, αλλά πρέπει να προωθηθούν με ένα σταθμό ανύψωσης ή μία αντλία μέσω ενός βρόγχου επιστρεφόμενων υδάτων. Εκτός από το ύψος άντλησης, ο τύπος των λυμάτων είναι ένα σημαντικό κριτήριο κατά την επιλογή του κατάλληλου συστήματος: το μαύρο νερό (λύματα με στερεά) απαιτεί πάντα διαφορετικές λύσεις από το γκρίζο νερό (λύματα χωρίς στερεά).

Τύποι λυμάτων

Το ελεύθερο πέρασμα μιας αντλίας υποδεικνύει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος στερεών, ώστε να μπορούν να περάσουν ελεύθερα μέσα από την αντλία χωρίς προβλήματα.

Σταθμοί ανύψωσης νερού

με στερεά (EN 12050-1)

Σταθμοί ανύψωσης νερού

χωρίς στερεά (EN 12050-2)

Οι σταθμοί ανύψωσης σύμφωνα με το DIN EN 12050-1 είναι κατάλληλοι για την απόρριψη λυμάτων, για παράδειγμα από ουρητήρια ή τουαλέτες προς την αποχέτευση. Αυτό ονομάζεται “μαύρο νερό”. Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων: 40 mm

Οι σταθμοί ανύψωσης σύμφωνα με το DIN EN 12050-1 είναι κατάλληλοι για την απόρριψη λυμάτων, για παράδειγμα από ουρητήρια ή τουαλέτες προς την αποχέτευση. Αυτό ονομάζεται “μαύρο νερό”. Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων: 40 mm

Κατηγορίες αντλητικών συστημάτων

Εκτός από τους κλασικούς σταθμούς ανύψωσης και αντλητικούς σταθμούς, η τεχνολογία αντλιών περιλαμβάνει επίσης τους νέους υβριδικούς σταθμούς ανύψωσης ως μια φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική εναλλακτική λύση για την προστασία από επιστρεφόμενα ύδατα. Τα βασικά χαρακτηριστικά στην αρχή λειτουργίας των αντλητικών συστημάτων είναι:

Σταθμοί Ανύψωσης

Υβριδικοί σταθμοί ανύψωσης

Επιδαπέδια εγκατάσταση ή εγκατάσταση εντός πλάκας σκυροδέματος. Συνεχόμενη άντληση λυμάτων μέσω του βρόγχου επιστροφής υδάτων, αποτρέποντας έτσι την είσοδο νερού

Εγκατάσταση σε εμφανή δίκτυα σωληνώσεων, εντός πλάκας σκυροδέματος ή υπόγεια εγκατάσταση. Άντληση λυμάτων μόνο σε περίπτωση επιστρεφόμενων υδάτων, όταν η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι κλειστή για την προστασία από την είσοδο νερού. Το σύστημα αρχίζει να αντλεί τα λύματα προς τον βρόγχο επιστρεφόμενων υδάτων ή απευθείας στον αγωγό αποχέτευσης, ώστε τα συνδεδεμένα στοιχεία αποστράγγισης να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Αντλητικοί σταθμοί

Υποβρύχιες αντλίες & συστήματα υποβρύχιων αντλιών

Ενδοεδάφια (υπόγεια) εγκατάσταση ή εγκατάσταση εντός πλάκας σκυροδέματος. Συνεχόμενη άντληση λυμάτων μέσω του βρόγχου επιστροφής υδάτων, αποτρέποντας έτσι την είσοδο νερού

Για άντληση μεγαλύτερων ποσοτήτων καθαρού νερού, όμβριων και λυμάτων σε υφιστάμενες δεξαμενές – φρεάτια.

Κατηγορίες αντλητικών συστημάτων

Εκτός από τους κλασικούς σταθμούς ανύψωσης και αντλητικούς σταθμούς, η τεχνολογία αντλιών περιλαμβάνει επίσης τους νέους υβριδικούς σταθμούς ανύψωσης ως μια φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική εναλλακτική λύση για την προστασία από επιστρεφόμενα ύδατα. Τα βασικά χαρακτηριστικά στην αρχή λειτουργίας των αντλητικών συστημάτων είναι:

Σταθμοί Ανύψωσης

Επιδαπέδια εγκατάσταση ή εγκατάσταση εντός πλάκας σκυροδέματος. Συνεχόμενη άντληση λυμάτων μέσω του βρόγχου επιστροφής υδάτων, αποτρέποντας έτσι την είσοδο νερού

Υβριδικοί σταθμοί ανύψωσης​

Εγκατάσταση σε εμφανή δίκτυα σωληνώσεων, εντός πλάκας σκυροδέματος ή υπόγεια εγκατάσταση. Άντληση λυμάτων μόνο σε περίπτωση επιστρεφόμενων υδάτων, όταν η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι κλειστή για την προστασία από την είσοδο νερού. Το σύστημα αρχίζει να αντλεί τα λύματα προς τον βρόγχο επιστρεφόμενων υδάτων ή απευθείας στον αγωγό αποχέτευσης, έτσι ώστε τα συνδεδεμένα στοιχεία αποστράγγισης να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Αντλητικοί σταθμοί​

Ενδοεδάφια (υπόγεια) εγκατάσταση ή εγκατάσταση εντός πλάκας σκυροδέματος. Συνεχόμενη άντληση λυμάτων μέσω του βρόγχου επιστροφής υδάτων, αποτρέποντας έτσι την είσοδο νερού

Υποβρύχιες αντλίες & συστήματα υποβρύχιων αντλιών​

Για άντληση μεγαλύτερων ποσοτήτων καθαρού νερού, όμβριων και λυμάτων σε υφιστάμενες δεξαμενές – φρεάτια.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας αντλιών

Αντλίες λυμάτων, αντλητικοί σταθμοί και σταθμοί ανύψωσης KESSEL για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά. Ολοκληρωμένα συστήματα εντός πλαστικού στεγανού φρεατίου για επιδαπέδια ή ενδοεδάφια (υπόγεια) εγκατάσταση, εντός ή εκτός κτιρίου.

1. Οι αντλίες λυμάτων KESSEL ταξινομούνται ανάλογα με την λειτουργία τους σε S1 ή S3. Μια αντλία κατηγορίας S1 είναι αντλία συνεχόμενης λειτουργίας , σχεδιασμένη να δουλεύει χωρίς διακοπές , ιδανική για εφαρμογές όμβριων ή για μια συνεχή ροή λυμάτων. Μια αντλία κατηγορίας S3 απαιτεί περιοδικά διαλείμματα για να σταματήσει και να κρυώσει και είναι ιδανική για αστικά λύματα από οικίες, διαμερίσματα και εμπορικά κτίρια.

2. Ο τύπος της πτερωτής που χρησιμοποιείται για την άντληση των λυμάτων παίζει σημαντικό ρόλο.

Ανάλογα με τον τύπο της πτερωτής οι αντλίες KESSEL είναι :


Αντλίες με κοπτήρες – ειδικά σχεδιασμένες για λύματα που περιλαμβάνουν ακατέργαστα στερεά.

Αυτές οι αντλίες με σύστημα κοπτήρων κόβουν τα χονδροειδή υλικά στα λύματα κατά τη διαδικασία άντλησης. Με αυτόν τον τρόπο λύματα με στερεά ή μακριές ίνες μπορούν να τεμαχιστούν και να αντληθούν. Ως εκ τούτου, αυτές οι αντλίες αποστράγγισης είναι επίσης κατάλληλες για εφαρμογή σε δύσκολα περιβάλλοντα όπου τα λύματα πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με σωλήνες μικρής διαμέτρου.

Αντλίες με κοπτήρες – ειδικά σχεδιασμένες για λύματα που περιλαμβάνουν ακατέργαστα στερεά.

Αυτές οι αντλίες με σύστημα κοπτήρων κόβουν τα χονδροειδή υλικά στα λύματα κατά τη διαδικασία άντλησης. Με αυτόν τον τρόπο λύματα με στερεά ή μακριές ίνες μπορούν να τεμαχιστούν και να αντληθούν. Ως εκ τούτου, αυτές οι αντλίες αποστράγγισης είναι επίσης κατάλληλες για εφαρμογή σε δύσκολα περιβάλλοντα όπου τα λύματα πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με σωλήνες μικρής διαμέτρου.

Περιστροφικές αντλίες με μονοκάναλη πτερωτή – είναι ειδικά σχεδιασμένες για λύματα χωρίς στερεά ή μικρά σωματίδια (έως 10 mm)

Οι αντλίες με μονοκάναλες και πολυκάναλες πτερωτές χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά λυμάτων που περιέχουν μικρά σωματίδια ή παχύρρευστα υγρά. Είναι ενεργειακά πολύ αποδοτικές και είναι σχεδιασμένες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά υψηλό όγκο λυμάτων με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Τύποι ανιχνευτών

Ειδικοί αισθητήρες ή ανιχνευτές στάθμης χρησιμοποιούνται σε σταθμούς ανύψωσης και αντλητικούς σταθμούς λυμάτων και ομβρίων για τον προσδιορισμό του όγκου του νερού στη δεξαμενή λυμάτων. Ανάλογα με την εφαρμογή του αντίστοιχου ανιχνευτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της διαδικασίας άντλησης ή για την ενεργοποίηση συναγερμού όταν γεμίζει η δεξαμενή με νερό. Πέντε τύποι ανιχνευτών είναι διαθέσιμοι για επιλογή, καθένας από τους οποίους είναι κατάλληλος για συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας.


Τύποι Αντλιών KESSEL

Οι απαιτήσεις ενός σταθμού ανύψωσης ή ενός αντλητικού σταθμού είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντλιών, τον τεχνικό εξοπλισμό και για την εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί. Παρακάτω οι τύποι των αντλιών του εργοστασίου Kessel και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους.

 

 

  • KTP
  • GTF
  • GTK
  • SPF
  • SPZ
  • STZ

Υποβρύχια αντλία για λύματα χωρίς στερεά

Υποβρύχια αντλία για λύματα με ή χωρίς στερεά με πτερωτή πολλαπλών πτερυγίων.

Υποβρύχια αντλία για λύματα χωρίς στερεά με μονοκάναλη πτερωτή

Αντλία λυμάτων με πτερωτή πολλαπλών πτερυγίων για λύματα με ή χωρίς στερεά

Αντλία λυμάτων με κοπτήρες για λύματα με στερεά

Υποβρύχια αντλία με κοπτήρες για λύματα με στερεά

KTPGTFGTKSPFSPZSTZ
Υποβρύχια αντλία για λύματα χωρίς στερεάΥποβρύχια αντλία για λύματα με ή χωρίς στερεά με πτερωτή πολλαπλών πτερυγίων.Υποβρύχια αντλία για λύματα χωρίς στερεά με μονοκάναλη πτερωτή

Αντλία λυμάτων με πτερωτή πολλαπλών πτερυγίων για λύματα με ή χωρίς στερεά

Αντλία λυμάτων με κοπτήρες για λύματα με στερεά
Υποβρύχια αντλία με κοπτήρες για λύματα με στερεά

Σταθμοί ανύψωσης Kessel

Οι σταθμοί ανύψωσης εγκαθίστανται κυρίως εντός κτιρίων. Είναι κατάλληλοι για επιδαπέδια εγκατάσταση ή για τοποθέτηση εντός πλάκας σκυροδέματος. Η τοποθέτηση στην πλάκα σκυροδέματος σε συνδυασμό με το κάλυμμα επιλογής τελικής επιφάνειας, με ενσωματωμένη σχάρα απορροής με κάλυμμα επιλογής τελικής επιφάνειας για πλακάκι, δημιουργεί έναν σχεδόν αόρατο σταθμό ανύψωσης. Επίσης, η επιδαπέδια εγκατάσταση είναι φθηνή και καθαρή λύση εγκατάστασης ανυψωτικών σταθμών.

Minilift S

Σταθμός ανύψωσης για όμβρια και ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά (EN 12050-2). Σε δύο εκδόσεις για εγκατάσταση στην πλάκα δαπέδου ή επιδαπέδια τοποθέτηση. Τοποθετείτε εύκολα και κάτω από οποιονδήποτε νεροχύτη. Ένα πλυντήριο ρούχων, ένα ντους και άλλες είσοδοι μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στον μικρό σταθμό ανύψωσης. Είναι εξοπλισμένος με αντλία 300 W με φλωτεροδιακόπτη. Εύκολη συντήρηση και εγκατάσταση.

Aqualift F Compact

Σταθμός ανύψωσης για όμβρια και ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά (EN 12050-1), ιδανικός για την αποχέτευσης WC υπογείων. Σε δύο εκδόσεις για εγκατάσταση στην πλάκα δαπέδου ή επιδαπέδια τοποθέτηση. Στην έκδοση υπόγειας τοποθέτησης με κάλυμμα με ενσωματωμένο σιφώνι αποστράγγισης δαπέδου. Φρεάτιο από πολυμερές (PE) με στεγανή δεξαμενή με μία (Mono) ή δύο (Duo) αντλίες 1200W με κοπτήρες , λειτουργίας με αισθητήρα πίεσης και οπτικό αισθητήρα alarm, κλαπέ αντεπιστροφής και πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης (SDS).

Aqualift S Compact

Σταθμός ανύψωσης για όμβρια και ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά (EN 12050-2).

Με μια ή δύο αντλίες ισχύος έως 1400 W, φλωτεροδιακόπτη/πιεσοστάτη και πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης.

Είναι ο πρώτος σταθμός ανύψωσης στην γκάμα μας που μπορεί να μετατραπεί άνετα από ένα σύστημα Mono σε ένα σύστημα Duo μετά την εγκατάσταση στην πλάκα σκυροδέματος. Με ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία αντλιών και κάλυμμα με ενσωματωμένο σιφώνι αποστράγγισης δαπέδου.

Aqualift F Basic

Σταθμός ανύψωσης για όμβρια και ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά (EN 12050-1). Επιδαπέδιας τοποθέτησης, με μία αντλία (Mono) ισχύος 1.500 W. Έλεγχος στάθμης με φλοτέρ και πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης SDS. Ο Aqualift F Basic είναι η ιδανική εναλλακτική λύση για την απόρριψη οικιακών λυμάτων, τουαλετών, ντους και νεροχυτών.

Aqualift F

Σταθμός ανύψωσης για όμβρια και ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά (EN 12050-1). Επιδαπέδιας τοποθέτησης, με μία ή δύο ισχυρές αντλίες (Mono ή Duo) στις εκδόσεις S1 ή/και S3, με μεγάλη γκάμα εφαρμογών ισχύος 1.400 W έως 3.200 W. Με αισθητήρα πίεσης και πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης SDS. Και οι δύο τύποι συστημάτων είναι διαθέσιμοι με ή χωρίς βάνα απομόνωσης. Ο Aqualift F είναι η ιδανική λύση για την απόρριψη οικιακών λυμάτων.

Aqualift S 100 and S 200

Σταθμοί ανύψωσης λυμάτων χωρίς στερεά (EN 12050-2) Aqualift S 100 και  Aqualift S 200, με δεξαμενές 120 lt και 220 lt αντίστοιχα, επιδαπέδιας τοποθέτησης.

Με μία ή δύο αντλίες αθόρυβης λειτουργίας ισχύος 650W και 1300 W.

Η τέλεια επιλογή για ανακαινίσεις ή νέες εγκαταστάσεις. Εύκολη προσαρμογή σε μικρούς χώρους ή υφιστάμενα φρεάτια.

Με στεγανό κάλυμμα και κλείσιμο γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη συντήρηση χωρίς εργαλεία.

Aqualift F XL

Ιδανικός για την ανύψωση όμβριων και ακάθαρτων υδάτων με στερεά (EN 12050-1). Ισχυρός σταθμός για βιομηχανικούς, εμπορικούς και κοινόχρηστους χώρους. Επιδαπέδιας τοποθέτησης, με μία ή δύο ισχυρές αντλίες (Mono ή Duo) στις εκδόσεις S1 ή/και S3, με μεγάλη γκάμα εφαρμογών ισχύος 1.400 W έως 5.500 W. Με αισθητήρα πίεσης και πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης SDS. Και οι δύο τύποι συστημάτων είναι διαθέσιμοι με ή χωρίς βάνα απομόνωσης. Ο Aqualift F XL μπορεί να συνδυαστεί με τρείς διαφορετικές δεξαμενές χωρητικότητας 200 lt, 300 lt ή 450 lt.

Αντλητικοί Σταθμοί

Σε αντίθεση με τους σταθμούς ανύψωσης που είναι εγκατεστημένοι κυρίως στο εσωτερικό των κτιρίων, οι αντλητικοί σταθμοί μπορούν επιπλέον να εγκατασταθούν σε συνδυασμό με στεγανό φρεάτιο ενδοεδάφια έξω από το κτίριο. Αυτό όχι μόνο αυξάνει τον ωφέλιμο χώρο στα υπόγεια των κτιρίων , αλλά προσφέρει και ηχοπροστασία χάρη στην απουσία θορύβου κατά την λειτουργία της αντλίας.
Aquapump Small pumping station

Όσον αφορά τη διάθεση των λυμάτων σε εξωτερικούς χώρους, το μικρό αντλιοστάσιο Aquapump είναι η οικονομική λύση για μονοκατοικίες και ημιμονοκατοικίες. Προσφέρει σύγχρονη τεχνολογία «made in Germany» σε συμπαγή δεξαμενή σε ασυναγώνιστη τιμή. Το Aquapump Small αντλιοστάσιο διατίθεται είτε ως σύστημα Mono ή Duo με ή χωρίς μονάδα ελέγχου. Ένα προαιρετικό άνω τμήμα το καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτο για υπόγεια εγκατάσταση
Aquapump XL pumping station

Ο Aquapump XL διατίθεται ως σύστημα Mono ή Duo με αντλίες διαφορετικών κατηγοριών απόδοσης, οι οποίες μπορούν να σχεδιαστούν για λύματα χωρίς στερεά. Επιπρόσθετα, δείχνει τις δυνάμεις του ως ευέλικτη λύση αποστράγγισης για πολυκατοικίες καθώς και για εμπορικά ή βιομηχανικά κτίρια. Ενα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του είναι οτι το αντλιοστάσιο μπορεί να εγκατασταθεί με ευελιξία ως υγρή ή ξηρή εγκατάσταση σε διαφορετικές θέσεις εγκατάστασης. Σε σύγκριση με την υγρή εγκατάσταση σε αντλιοστάσια με ακάθαρτα νερά με στερεά, η ξηρή εγκατάσταση προσφέρει κυρίως πλεονεκτήματα υγιεινής για συντήρηση και επισκευές αφού τα αντλιοστάσια διαθέτουν ξεχωριστό θάλαμο συλλογής.
Aquapump Medium pumping station

Το αντλιοστάσιο Aquapump Medium είναι η πρώτη επιλογή όταν πρόκειται για τη διάθεση των λυμάτων κάτω από τη στάθμη των επιστρεφόμενων υδάτων σε μονοκατοικίες. Η εσωτερική διάμετρος του θαλάμου εγκατάστασης είναι 600 mm και προσφέρει αρκετό χώρο για διαφορετικές εκδόσεις: Διατίθεται ως σύστημα Mono ή Duo με αντλίες διαφορετικών κατηγοριών σε λύματα με ή χωρίς στερεά. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ανίχνευσης στάθμης με φλοτεροδιακόπτη ή καινοτόμου αισθητήρα πίεσης. Υπάρχουν εκδόσεις για βάθη εγκατάστασης έως 1.800 mm, οι οποίες είναι ανθεκτικές στα υπόγεια ύδατα έως βάθους 2.500 mm ανάλογα με το μοντέλο
Aquapump XXL pumping station

Το Aquapump XXL μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και μεγάλες ποσότητες λυμάτων και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εμπορική και βιομηχανική χρήση χάρη στο συνολικό του μέγεθος. Το αντλιοστάσιο έχει σχεδιαστεί ως ένα αρθρωτό σύστημα και μπορεί να συνδυαστεί ποικίλα με τεχνικές μονάδες και μονάδες θαλάμου. Το Aquapump XXL είναι ανθεκτικό στα υπόγεια νερά σε βάθος 3.000 mm. Για ενδοεδάφια εγκατάσταση εκτός κτιρίου για όμβρια και ακάθαρτα νερά με ή χωρις στερεά Mono ή Duo με ιδιαίτερα ισχυρές αντλίες με ισχύ εισόδου έως και 11 kW

[ssba-buttons]

Aquapump Small

Αντλητικός σταθμός για όμβρια και ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά (EN 12050-1).

Υπόγειας τοποθέτησης, με μία ή δύο ισχυρές αντλίες (Mono ή Duo), ισχύος 1.300 W – S3.

Με ή χωρίς πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης SDS και φλωτεροδιακόπτη/ες.

Ο Aquapump small είναι η ιδανική λύση για την απόρριψη οικιακών λυμάτων με την εγκατάσταση έξω από το κτίριο.

Aquapump Medium

Αντλητικός σταθμός για όμβρια και ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά (EN 12050-1).

Υπόγειας (ενδοεδάφιας) τοποθέτησης, με μία ή δύο ισχυρές αντλίες (Mono ή Duo), ισχύος έως 1.400 W.

Με ή χωρίς πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης SDS και ανίχνευση στάθμης με φλοτεροδιακόπτη ή καινοτόμου αισθητήρα πίεσης.

Ο Aquapump medium με διάμετρο φρεατίου Φ600 mm, είναι η ιδανική λύση για την απόρριψη οικιακών λυμάτων, τοποθέτησης έξω από το κτίριο, ανθεκτικός στα υπόγεια ύδατα για βάθη εγκατάστασης έως 1.800 mm, με μέγιστο βάθος 2.500 mm ανάλογα με το μοντέλο.

Aquapump XL

Αντλητικός σταθμός για όμβρια και ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά (EN 12050-1 & EN 12050-2).

Υπόγειας (ενδοεδάφιας) τοποθέτησης, με μία ή δύο ισχυρές αντλίες (Mono ή Duo), ισχύος έως 5.200 W.

Ανάλογα την θέσει εγκατάσταση υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα με υποβρύχιες αντλίες ή αντλίες ξηράς λειτουργίας με χωριστό θάλαμο άντλησης.

Με πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης SDS και ανίχνευση στάθμης με φλοτεροδιακόπτη ή καινοτόμου αισθητήρα πίεσης.

Ο Aquapump XL με διάμετρο φρεατίου Φ1000 mm, είναι η ευέλικτη λύση για εγκατάσταση σε πολυκατοικίες καθώς και για εμπορικά ή βιομηχανικά κτίρια για τοποθέτηση έξω από το κτίριο, ανθεκτικός στα υπόγεια ύδατα για βάθη εγκατάστασης έως 3.000 mm, με μέγιστο βάθος 5.000 mm ανάλογα με το μοντέλο.

Aquapump XXL

Αντλητικός σταθμός για όμβρια και ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά (EN 12050-1).

Υπόγειας (ενδοεδάφιας) τοποθέτησης, με μία ή δύο ιδιαίτερα ισχυρές αντλίες (Mono ή Duo), ισχύος έως 11.000 W.

Με πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης SDS και ανίχνευση στάθμης με φλοτεροδιακόπτη ή καινοτόμου αισθητήρα πίεσης.

Ο Aquapump XXL με διάμετρο φρεατίου Φ1400 mm, μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και μεγάλες ποσότητες λυμάτων και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εμπορική και βιομηχανική χρήση χάρη στο συνολικό του μέγεθος.

Για τοποθέτηση έξω από το κτίριο, ανθεκτικός στα υπόγεια ύδατα για βάθη εγκατάστασης έως 3.000 mm.

Pumping system Aquapump Retrofit ​

Ολοκληρωμένα συστήματα υποβρύχιων αντλιών για υφιστάμενες δεξαμενές λυμάτων ή ομβρίων όταν απαιτείται μόνιμη λύση εκ των υστέρων.

Στα συστήματα Aquapump Retrofit μπορούμε να επιλέξουμε αντλίες για λύματα χωρίς στερεά (KTP, EN 12050-2), για λύματα με ή χωρίς στερεά με πτερωτή πολλαπλών πτερυγίων (GTF, EN 12050-2), για λύματα χωρίς στερεά με μονοκάναλη πτερωτή (GTK, EN 12050-2) ή με κοπτήρες για λύματα με στερεά (STZ, EN 12050-1).

Πλήρες συστήματα με μια ή δύο αντλίες και πίνακα ελέγχου. Έλεγχος στάθμης με  φλοτεροδιακόπτη ή αισθητήρα πίεσης.

Υποβρύχιες Αντλίες & Συστήματα υποβρύχιων αντλιών

Οι υποβρύχιες αντλίες είναι κατάλληλες για άντληση μεγαλύτερων ποσοτήτων καθαρού νερού, βρόχινου νερού και λυμάτων από  πισίνες, λιμνούλες, εκσκαφές, μεταφορά σε διαφορετικές δεξαμενές, υφιστάμενα φρεάτια κ.λπ.

Submersible pump Aquadive KTP 300

Κατάλληλη για όμβρια και ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά (EN 12050-2).

Qmax=8 m3/h, Hmax=6 m, P=340 W

Ιδανική για άντληση μεγάλων ποσοτήτων καθαρού νερού, βρόχινου νερού και λυμάτων από πισίνες, λιμνούλες, εκσκαφές κ.λπ., για συνεχείς λειτουργία με σταθερό φορτίο (S1).

Submersible pump Aquadive GTF 500

Κατάλληλη για όμβρια και ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά (EN 12050-2).

Qmax=8 m3/h, Hmax=8 m, P=500 W

Ιδανική για άντληση μεγάλων ποσοτήτων καθαρού νερού, βρόχινου νερού και λυμάτων από πισίνες, λιμνούλες, εκσκαφές κ.λπ., για συνεχείς λειτουργία με σταθερό φορτίο (S1).

Ανθεκτική σε επιθετικά λύματα που περιέχουν άλατα, συμπυκνώματα και λύματα από συστήματα αποσκλύρηνσης νερού.

Submersible pump Aquadive GTF 1000

Κατάλληλη για όμβρια και ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά (EN 12050-2).

Qmax=15,5 m3/h, Hmax=9 m , P=1.000 W

Ιδανική για άντληση μεγάλων ποσοτήτων καθαρού νερού, βρόχινου νερού και λυμάτων από πισίνες, λιμνούλες, εκσκαφές κ.λπ., για λειτουργία με περιοδικά διαλείμματα (S3).

Submersible pump Aquadive STZ 1000

Αντλία με κοπτήρες κατάλληλη για λύματα που περιέχουν ακατέργαστα στερεά (EN 12050-1).

Qmax=12 m3/h, Hmax=10 m , P=1.000 W

Με ή χωρίς φλοτεροδιακόπτη για λειτουργία με περιοδικά διαλείμματα (S3).

Software του εργοστασίου Kessel
SmartSelect

για σταθμούς ανύψωσης λυμάτων και αντλητικούς σταθμούς

 

 

  • Υπολογισμός της παροχής των παραγόμενων λυμάτων και ειδικών περιπτώσεων φόρτισης.
  • Επιλογή του τρόπου εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα κατάθλιψης.
  • Υπολογισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας της δεξαμενής.
  • Επιλογή κατάλληλου σταθμού ανύψωσης ή αντλητικού σταθμού με τον θάλαμο και το κάλυμμα πρόσβασης του φρεατίου.