Αντλητικός σταθμός επιδαπέδιας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F Duo, με δύο αντλίες χωρίς βάνα απομόνωσης, με αντλίες SPF 1400-S3, 230V

Κωδικός Εργοστασίου:

28628-C

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Σχέδια CAD: