Αντλητικός σταθμός επιδαπέδιας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F XL 200 Lt, με μία αντλία χωρίς βάνα απομόνωσης, αντλία SPF 5500-S3, 400V

Κωδικός Εργοστασίου:

11072

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Αρχεία BIM: