Αντλητικός σταθμός επιδαπέδιας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F XL 450 Lt, με δύο αντλίες και χυτοσιδηρή βάνα απομόνωσης, αντλίες SPF 4500-S1, 400V

Κωδικός Εργοστασίου:

11127

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν