Σύνδεσμος Υ χυτοσιδηρός DN80, με Φλάντζες

Κωδικός Εργοστασίου:

28042

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Αρχεία BIM: