Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F Compact, με δύο αντλίες και κάλυμμα για πλακάκι

Κωδικός Εργοστασίου:

28704-C

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν