Τηλεσκοπική επέκταση Φ800, με τετράγωνο κάλυμμα και φλάντζα στεγάνωσης A15

Κωδικός Εργοστασίου:

8740178

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: