Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά, Aqualift S Compact, με πίνακα ελέγχου, δύο αντλίες και κάλυμμα για πλακάκι, με αντλίες GTG 500-S1 resistant

Κωδικός Εργοστασίου:

280530XC

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο: