Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά, Aqualift S_Φ600_με μία αντλία KTP 500-S1, 230V, με φλοτεροδιακόπτη και κάλυμμα κλάσης D400, ύψος φρεατίου Φ600 : 800-1250 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

825810D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: