Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά, Aqualift S_Φ600_με μία αντλία KTP 500-S1, 230V, με πίνακα ελέγχου και κάλυμμα κλάσης A15/B125, ύψος φρεατίου Φ600 : 1300-1750 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

825821B

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: