Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά, Aqualift S_Φ600_με δύο αντλίες KTP 500-S1, 230V, με πίνακα ελέγχου και κάλυμμα κλάσης D400, ύψος φρεατίου Φ600 : 800-1250 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

824811D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: