Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά χωρίς στερεά, Aqualift S_Φ600_με δύο αντλίες GTF 1200-S3- 50%, 230V, με πίνακα ελέγχου και κάλυμμα κλάσης D400, ύψος φρεατίου Φ600 : 1800-2250 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

826831D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: