Αγκύριο πάκτωσης m1tr, M12 x 110 / 10 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

3701211

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: