Αγκύριο πάκτωσης m1tr, M8 x 135 / 70 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

3700813

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: