Αγκύριο πάκτωσης m1tr, M8 x 68 / 4 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

3700806

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: