Αγκύριο πάκτωσης m2, M20 x 130 / 10 mm, γαλβανιζέ

Κωδικός Εργοστασίου:

1452013

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: