Αγκύριο πάκτωσης m2, M8 x 95 / 25 mm, γαλβανιζέ

Κωδικός Εργοστασίου:

3200809

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: