Αγκύριο πάκτωσης m2f, M10 x 160 / 80 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ

Κωδικός Εργοστασίου:

3401016

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: