Αγκύριο πάκτωσης m2f, M12 x 145 / 50 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ

Κωδικός Εργοστασίου:

3401214

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: