Αγκύριο πάκτωσης m2f, M16 x 130 / 15 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ

Κωδικός Εργοστασίου:

3401613

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: