Αγκύριο πάκτωσης m2f, M8 x 50 / 5 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ

Κωδικός Εργοστασίου:

3400805

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: