Αγκύριο πάκτωσης m2f, M8 x 60 / 10 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ

Κωδικός Εργοστασίου:

3400806

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: