Αγκύριο πάκτωσης m2r, M16 x 180 / 65 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

3301618

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Αρχεία BIM: