Αγκύριο πάκτωσης m2r, M6 x 50 / 5 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

3300605

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Αρχεία BIM: