Αγκύριο πάκτωσης m2r, M8 x 60 / 10 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

3300806

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Αρχεία BIM: