Αγκύριο πάκτωσης m2r, M8 x 95 / 25 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

3300809

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Αρχεία BIM: