Αγκύριο πάκτωσης m2r-I, M10 / 12 x 55 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

14410555

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Αρχεία BIM: