Αγκύριο πάκτωσης m2r-I, M12 / 16 x 69 mm, ανοξείδωτο A4/316

Κωδικός Εργοστασίου:

14412685

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Αρχεία BIM: