Πλάγια απορροή 90 Degree Spigot Outlet DN75, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ83 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

75/90S/F

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM: