Πλάγια απορροή 90 Degree Threaded Outlet DN150, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και σπείρωμα σύνδεσης 6″

Κωδικός Εργοστασίου:

150/90T

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM: