Πλάγια απορροή 90 Degree Threaded Outlet DN75, με επίπεδη σχάρα και σπείρωμα σύνδεσης 3″

Κωδικός Εργοστασίου:

75/90T/F

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM: