Πλάγια απορροή 45 Degree Spigot Outlet DN50, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ60 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

50/45S

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM: