Πλάγια απορροή 45 Degree Threaded Outlet DN50, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και σπείρωμα σύνδεσης 2″

Κωδικός Εργοστασίου:

50/45T

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM: