Πλάγια απορροή 45 Degree Threaded Outlet DN75, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και σπείρωμα σύνδεσης 3″

Κωδικός Εργοστασίου:

75/45T

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM: