Κατακόρυφη απορροή μπαλκονιού Balcony Outlet DN50, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ110 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

100/BO

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM: