Κατακόρυφη απορροή μπαλκονιού Balcony Outlet DN100 με αναμονή σύνδεσης στην σχάρα, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ110 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

100/BO/EXT

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: