Λιποσυλλέκτης EasyClean υπόγειας τοποθέτησης, Auto Mix & Pump, NS 1 lt/sec, για βάθος εγκατάστασης 800 mm, κάλυμμα B125

Λιποσυλλέκτης KESSEL Euro PV+S Auto Mix & Pump, κατά Euro-Norm EN 1825 και DIN 4040-100.
Αποτελούμενος από 2 φρεάτια DN1000, από πολυαιθυλένιο μονολιθικής κατασκευής, ένα ως δεξαμενή διαχωρισμού και ένα για την τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αδειάσματος και καθαρισμού της πρώτης δεξαμενής.
Με πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο στις φάσεις απόρριψης, καθαρισμού και επαναπλήρωσης του συστήματος.
Με τρίοδη ηλεκτροβάνα απομόνωσης, αντλία πολτοποίησης, (IP 68, 400 V, 50 Hz, 2,6 kW), ακροφύσιο ψεκασμού-καθαρισμού δεξαμενής, σωλήνα απόρριψης DN 65 – PN 10 σύμφωνα με το DIN 2501, Storz-Β- R21/2″ για σύνδεση με το φορτηγό διάθεσης, μία ηλεκτροβάνα 1″ για την επαναπλήρωση του λιποδιαχωριστή με καθαρό νερό κατά DIN 1988 και σωληνοστόμιο καθαρισμού με ενσωματωμένο δειγματολήπτη Typ Nürnberg για την συλλογή δείγματος στην έξοδο του διαχωριστή. Διαβάστε περισσότερα...

Κωδικός Εργοστασίου:

93001/80B-K-P1

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

04002030508005

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: