Φρεάτιο δειγματοληψίας, υπόγειο, Φ400, με είσοδο / έξοδο Φ110/160, με κάλυμμα κλάσης B125

Κωδικός Εργοστασίου:

915880B

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: