Φρεάτιο δειγματοληψίας, υπόγειο, Φ450, με είσοδο / έξοδο Φ200, με κάλυμμα κλάσης B125

Κωδικός Εργοστασίου:

915883B

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: