Φρεάτιο δειγματοληψίας, υπόγειο, Φ1000, με έξοδο Φ160, με κάλυμμα κλάσης D400

Κωδικός Εργοστασίου:

9151015D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: