Ελαιοδιαχωριστής EasyOil Class IΙ, NS 6 lt/sec, με κάλυμμα κλάσης D400, όγκος λασποσυλλέκτη 2500 lt

Κωδικός Εργοστασίου:

99606.30D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης: