Ελαιοδιαχωριστής EasyOil Class IΙ, NS 15 lt/sec, με κάλυμμα κλάσης D400, όγκος λασποσυλλέκτη 5000 lt

Κωδικός Εργοστασίου:

99615.80D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης: