Ελαιοδιαχωριστής EasyOil Class IΙ, Φ1000, NS 1,5 lt/sec, με κάλυμμα κλάσης D400, όγκος λασποσυλλέκτη 360 lt

Κωδικός Εργοστασίου:

99601.041D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

0.00

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: