Σύνδεσμος σωλήνων Standard couplings (VSC), πλάτους 100mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 100 – 115mm

Κωδικός Εργοστασίου:

VSC115FKM

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: