Σύνδεσμος σωλήνων Standard couplings (VSC), πλάτους 120mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 140 – 165mm

Κωδικός Εργοστασίου:

VSC165FKM

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: