Σύνδεσμος σωλήνων Drain Couplings (VDC), πλάτους 100mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 70 – 85mm

Κωδικός Εργοστασίου:

VDC85FKM

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: