Σύνδεσμος σωλήνων με σημαντική διαφορά στην εξωτερική διάμετρο Adaptor Couplings (VAR), πλάτους 100mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 160 – 170/170 – 192mm

Κωδικός Εργοστασίου:

VAR1500

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: