Σύνδεσμος σωλήνων με σημαντική διαφορά στην εξωτερική διάμετρο Adaptor Couplings (VAR), πλάτους 130mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 240 – 250/ 260 – 285mm

Κωδικός Εργοστασίου:

VAR2250

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: