Σύνδεσμος σωλήνων με σημαντική διαφορά στην εξωτερική διάμετρο Adaptor Couplings (VAR), πλάτους 165mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 325 – 335/ 360 – 385mm

Κωδικός Εργοστασίου:

VAR3000

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: